Kişisel Verilerin Korunması

BENNA OTOMOTİV MAKİNE İNŞAAT KUYUMCULUK GIDA SAN. LTD. ŞTİ

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ ve AÇIK RIZA BEYANI

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Benna Otomotiv Makine İnşaat Kuyumculuk Gıda San. Ltd. Şti. (“Benna Grup) tarafından hazırlanmıştır.

 

MERSİS Numarası: 0164043668900018
Adresi: Ziya Gökalp Mah. G-1019 Sok. No: 15 / 1 Başakşehir / İstanbul
Telefon: 0212 4527032         E-mail: ik@bennagrup.com.tr

 

Benna Grup, çalışan aday/stajyer/öğrencilere ait: Ad, soyad, T.C. kimlik no, cinsiyet bilgisi, medeni hali, kimlik ve sürücü belgesi bilgileri, iletişim adresi, cep/telefon numarası, özgeçmiş bilgileri, askerlik bilgileri, hukuki işlem bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, sağlık bilgileri, aile bilgisi, mesleği, çalışılan son şirket bilgileri, referans, imza,  fotoğraf ve kamera kayıtları verilerini; çalışan adaylarının başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak işe alım ve yerleştirme işlemlerinde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşabilmektedir.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www. bennagrup.com.tr adresinde bulunan Benna Grup Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Benna Grup’a ileterek yapabilir.

 

AYDINLANMA BEYANI

 

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Benna Grup Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun         11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..                     T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                             İmza

 

 

AÇIK RIZA BEYANIM

 

Veri sorumlusunun sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..                   T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                          İmza